Ta’lim dasturlarini yaratish va meyoriy-uslubiy hujjatlarni ishlab chiqish bо‘limi