Axborot komunikasiya texnologiyalarini joriy etish bo’limi

Axborot komunikasiya texnologiyalarini joriy etish bo’limi

Bo’lim boshlig’i
Tel:  +(998) 903380311

Axborot komunikasiya texnologiyalarini joriy etish bo’limi

Nasriddinov Shoxruzbek Davron o’g’li
Dasturchi muhandis
Tel:  +(998) 997530180

Axborot komunikasiya texnologiyalarini joriy etish bo’limi

Suyunov Sanjar Nurmurot o’g’li
Axborot xavfsizligi mutaxassisi
Tel:  +(998) 996697729

Axborot komunikasiya texnologiyalarini joriy etish bo’limi

Shuxratov Kamol Shuxrat o’g’li
Axborot xavfsizligi mutaxassisi
Tel:  +(998) 911373729