O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA TA’LIM VAZIRLIGI Kasbiy rivojlanish monitoringi elektron tizimi

Pedagoglarning kasbiy mahorati

Kasbiy kompetentlik

Mutaxassis tomonidan kasbiy vazifalarning samarali echimini ta’minlashga xizmat qiluvchi bilim, ko`nikma va malakalarning egallanishi va ularni amaliy faoliyatda yuqori darajada qo`llay olish layoqatidir. Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan har bir mustaqil yo`nalish bo`yicha integrativ bilimlar va kompetentsiyalarni o`zlashtirilishni nazarda tutadi

Metodik kompetentlik

O`quv-tarbiya va boshqaruv jarayonlarini samarali tashkil etishning shakl, metod va vositalarini bilish, o`zlashtirish, amalda qo`llash, kasbiy faoliyat natijalarini kvalimetrik tahlil eta olish, ilg’or pedagogik va xalqaro tajribalarni o`rganish, o`quv-tarbiya jarayonini loyihalashtirish, muvaffaqiyatli amalga oshirish ko`nikmalari bilan tavsiflanadi

Innovatsion kompetentlik

Ta’limdagi innovatsion jarayonlar mohiyatidan xabardorlik, kasbiy faoliyat sohasi va tegishli ta’lim yo`nalishidagi innovatsiyalarni o`zlashtirish, amaliyotga faol tatbiq etish, zamonaviy pedagogik, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi savodxonlik, chet tillarni o`zlashtirish, novatorlik faoliyatida ko`rinadi

Resources

MTM rahbar va pedagog xodimlari kabineti

Elektron monitoring

Masofaviy malaka oshirish

Malaka oshirishni kurslari