Avtoreferatlar

НАЗИРОВА ГУЗАЛ МАЛИКОВНА

 

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ПЕДАГОГИК ЖАРАЁНЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.


РЕЖАМЕТОВА НИЛУФАР ИЛХАМОВНА

 

ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.


БЕРДАЛИЕВА ГУЛАСАЛ АБДУҚУНДУЗОВНА

 

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ НУТҚ ЎСТИРИШ МАШҒУЛОТЛАРИДА БОЛАЛАРНИ МУСТАҚИЛ ФИКРЛАШГА ЎРГАТИШ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.


АБДУЛЛАЕВА НАФИСА ШАВКАТОВНА

 

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМНИ ВАРИАТИВ ЁНДАШУВ АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.


ТУЙЧИЕВА ИНОЯТХОН ИБРАГИМОВНА

 

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИ БОЛАЛАРИНИНГ ФИКРЛАШ ФАОЛЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ.


РАХИМОВА СУРАЙЁ САЛОХИДДИНОВНА

 

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИ ПЕДАГОГ ХОДИМЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ МАЗМУНИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.


АЗИЗОВА ЗУЛФИЗАРХОН ФАЗЫЛОВНА

 

ҚЎҒИРЧОҚ ТЕАТРИ ВОСИТАСИДА МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА АХЛОҚИЙ-ЭСТЕТИК СИФАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ.


БЕРДИЕВА МУҲАББАТ МЕЙЛИЕВНА

 

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИ ТАРБИЯЛАНУВЧИЛАРИНИ ПЕДАГОГИК ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ АСОСИДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ИМКОНИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ.


Юнусов Шохрух Темурмаликович

 

ТАЪЛИМНИ ХАЛҚАРОЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ ХАЛҚАРО ҲАМКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИ БОШҚАРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.


АЪЗАМОВА МАЛОХАТ НАДЖИМОВНА

 

МАКТАБГА ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲЛАРИ ТАРБИЯЛАНУВЧИЛАРИДА ДЎСТОНА МУНОСАБАТЛАРГА АСОСЛАНГАН ҲАМКОРЛИК КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.