Doktorantlar 6 oylik Xisoboti

Ayni vaqtda institutimiz tayanch doktorantlari 6 oylik xisobotlari qabul qilinmoqda